Wednesday, August 28, 2013

ဘယ္သူလဲ?

ဘယ္သူလဲ? 

" ေဒါက္ ေဒါက္ ေဒါက္"

အခ်စ္လား? 
ဝင္ခဲ့ေလ 
တံခါး ဖြင့္ထားတယ္ 

(မေတြ႔တာၾကာျပီေနာ္)

တီခ်မ္း 
အခ်စ္ဒႆနမ်ား 
၅း၂၄ မိနစ္
၂၈ရက္ ၾသဂုုတ္လ
၂၀၁၃ ခုုနွစ္ 
ဒီေနရာ ၊ ရန္ကုုန္ ၊ ျမန္မာ။


No comments:

Post a Comment