Sunday, December 28, 2014

ရည္းစားေဟာင္းမ်ားသိုု႔မင္းကိုု သတိရပါတယ္ေျပာရင္ 
စပ်စ္သီးေတြ ဝယ္လာအံုုးမွာလား

မင္းကိုု သတိရပါတယ္ေျပာရင္ 
ၾကယ္ေတြၾကည့္ျဖစ္တယ္ ေျပာအံုုးမွာလား 

မင္းကိုု သတိရတယ္ ေျပာရင္ 
ဘာဂါ စားတိုုင္း လြမ္းတယ္ ေျပာအံုုးမွာလား

မင္းကိုု သတိရတယ္ေျပာရင္ 
အေႏြးထည္ က အေႏြးဆံုုးေျပာအံုုးမွာလား

အတူတူမေနရေတာ့ဘူးဆိုုတိုုင္းလဲ မခ်စ္ေတာ့တာမွ မဟုတ္တာေနာ္ 
အတူတူမေနျဖစ္တိုုင္းလဲ သတိမရတာမွမဟုုတ္တာဘဲေလေနာ္ 

(ခ်စ္တိုုင္းလဲမညားမွ)

တီခ်မ္း
နံနက္ ၃နာရီ  ၃၇ မိနစ္
ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ 
၂၀၁၄ ခုုနွစ္ 
D Spa 

No comments:

Post a Comment