Thursday, September 30, 2010

လြမ္း

လြမ္း

ေဟး
မင္းေလးကိုသိပ္လြမ္းသည္
ဒီအခ်ိန္ျပတင္း အျပင္မွာ မိုးတို႔က်ေနျပီ
ရင္မွာ သိပ္ႏြမ္းသည္
မ်က္ဝန္းမ်ား(လဲ) ညိဳလြန္းျပီ
ဒီအခ်ိန္မင္းဘယ္ေရာက္ကာ ေပ်ာ္ျပီးေမ့ေနျပီ

ေဟး
မင္းေလးကိုသိပ္လြမ္းသည္
ရင္မွာ ခံစားတာေတြ အတိတ္သို႔ လြင့္ပ်ယ္ျပီ
ကိုယ္ဆိုခ်င္စကားေတြ
ျမိဳသိပ္ (လြန္း) လို႔ ၾကပ္မြန္းျပီ
ဒီအခ်ိန္မင္းဘယ္ေရာက္ကာ ကိုယ့္အားေမ့ေနျပီ

အိုမင္းမရွိခဲ့ရင္ အတိတ္လဲမရွိျပီ စိတ္နာတာေတြမရွိ
ဒါေတာင္ခ်စ္ခြင့္ရွိရင္ မင္းပဲ ေရြးခ်ယ္မည္
အိုမင္းမရွိခဲ့ရင္ ကိုယ့္ဘဝကေလ လမ္းေတာင္ဘယ္မွာမသိ
အရာရာ အေပ်ာ္ေတြဆိတ္သုန္းျပီ အရာရာအဓိပၸါယ္ေတာင္မရွိ
အိုး……
ေဟး
မင္းေလးကိုသိပ္လြမ္းသည္
ဒီအခ်ိန္မင္း ဘယ္ဆီမွာ ေပ်ာ္ျပီး (ကိုယ့္အား) ေမ့ေနျပီ

ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ေနသလို ကိုယ့္အားလြမ္းပါမည္

歌词

如果没有你
演唱:莫文蔚

Hey~我真的好想你
现在窗外面 又开始下着雨
眼睛干干的 有想哭的心情
不知道你现在到底在哪里

Hey~我真的好想你
太多的情绪 没适当的表情
最想说的话 我该从何说起
你是否也像我一样在想你

如果没有你 没有过去
我不会有伤心
但是有如果 还是要爱你

如果没有你 我在哪里
又有什么可惜
反正一切来不及
反正没有了自己

Hey~我真的好想你
不知道你现在到底在哪里

Hey~我真的好想你
现在窗外面 又开始下着雨
眼睛干干的 有想哭的心情
不知道你现在到底在哪里

Hey~我真的好想你
太多的情绪 没适当的表情
最想说的话 我应该从何说起
你是否也像我一样在想你

如果没有你 没有过去
我不会有伤心
但是有如果 还是要爱你

如果没有你 我在哪里
又有什么可惜
反正一切来不及
反正没有了自己

Hey~我真的好想你
不知道你现在到底在哪里

你是否也像我一样在想你

A Chen
4:30 PM
29th September 2010
Wednesday
Immigration Office
Bangkok

No comments:

Post a Comment